CREA THREA trains local inhabitants in post-conflict areas as Crea Thera workers.

Crea Thera workers provide a durable offer of creative music and art workshops for the local community. A first training-course is at present running in the Srebrenica area in Bosnia Herzegovina, where workshops music and art have been on offer for a long time for children and youngsters, provided by experienced foreign creative therapists.

The present training-course starts out of a holistic vision. Apart from general psychological training there is also an input out of several perspectives. Local trainees work in the community (children, youngsters, psychiatric day patients, etc..) and thus construct the organisation. Basic elements of music- and art therapy get integrated in a communal music and art tender. In a country where still remains a major taboo on the asking- and offering of therapy, the threshold needs to be lowered.

Experienced therapists from all over the world support the training and shaping of local Crea Thera workers with their expertise during regular weekly training courses and interim supervision- and interim meetings. In this way a local network is created which forms and develops itself permanently.

Crea Thera osoblje pruža trajne kreativne muzičke i umjetničke radionice za lokalnu zajednicu. Prvi trening, kurs održava se u srebreničkoj opštini u Bosni i Herccegovini gdje će muzičke i umjetničke radionice biti ponuđene na duži vremenski period za djecu i odrasle, vođene od strane iskusni stranih kreativnih terapeuta.

Ovaj trening, kurs počinje od holističke vizije. Pored opšteng psihološkog treninga tu su je obuka iz nekoliko drugih perspektiva. Lokalni obučeni treneri rade u zajednici (djeca, odralsi, psihijatrijski klijenti…) i na taj način grade prepoznatljivu organizaciju. Osnovni element muzičke i umjetničke terapije jeste intergacija u javne muzičke i umjetničke ponude u zajednici. U zemlji gdje je još uvijek veliki tabu kada se govori o primanju i davnju terapije potrebno je taj nivo smanjiti.

Iskusni terapeuti iz cijelog svijeta podržavaju obuku i obrazovanje lokalnih radnika Crea Thera sa svojom stručnošću u toku redovne nedeljne obuke praćene nadzorom uz redovne sastanke. Na taj način stvorena je lokalna mreža koja se formira i razvija trajno a sve sa ciljem stvaranja lokalnog kadra za rad.

Advertisements