8 lentes!
Dit jaar werkt Crea Thera International al voor het 8ste jaar in Srebrenica. Er lopen 2 projecten : Sources of life en Creative therapies in Bosnia-Herzegovina: de-stigmatising mental health care 2016-2019.
Er is steun van de provincie West-Vlaanderen (Wereldhuis), van de stad Brugge, van enkele andere organisaties en van een Vriendenkring. Twee lokale medewerkers uit Srebrenica worden al doende opgeleid om zelf laagdrempelige muziek- en beeldende therapie workshops te verzorgen. Voor kinderen, voor mensen met een verstandelijke handicap en voor langdurig zorgafhankelijke psychiatrische patiënten. Ook in de bergdorpjes rond Srebrenica is Crea Thera regelmatig aan de slag met muziektherapie. In deze kleine berggehuchten leven kinderen sterk geïsoleerd en dat isolement wil CT af en toe doorbreken.
Het voorbije jaar was een druk jaar met heel wat positieve evolutie en met een vruchtbare samenwerking tussen CTBosnië en CTBelgië. Voor een levendig beeld, kijk op https://www.facebook.com/CreaThera?fref=ts
crea thera bw-9  crea thera bw-13
Werken met post-conflict generaties
De tientallen kinderen waar Crea Thera mee werkt vormen de eerste generatie die na de genocide geboren werd. In zijn toespraak bij de ontvangst van de Nobelprijs voor de Vrede in december 2012 noemde Herman Van Rompuy die generatie : “De kinderen die geboren zijn ten tijde van Srebrenica worden volgend jaar pas 18 jaar. Maar ze hebben al broertjes en zusjes die geboren zijn nà de oorlog. De eerste echte naoorlogse generatie van Europa. En dat moet zo blijven!” Heel wat van die kinderen hebben in de voorbije jaren deelgenomen aan multi-etnische creatieve activiteiten van Crea Thera. Velen van hen lijden aan de gevolgen van het leven in een getraumatiseerde omgeving (postsecundaire traumatisering) en hebben last van emotionele en gedragsproblemen. Crea Thera biedt hen de kans om respectvol met elkaar te leren omgaan. Zo leren ze samen te werken aan een nieuwe samenleving met een echt perspectief.
Toon de tentoonstelling ‘Srebrenica : sources of life’ –
Een tentoonstelling die een positief beeld wil schetsen van de eerste postconflict-generatie van Srebrenica. Beelden van jonge mensen die bron zijn van een toekomst die gewild wordt.

De foto’s zijn gemaakt door de Antwerpse fotografe-cameravrouw Habiba Boumaâza tijdens de voorbije paasvakantie.
De tentoonstelling was vorig jaar in juni te te zien in het Vlaams Parlement en daarna op een viertal plaatsen in Vlaanderen (PZ Duffel, WZC Zonnewijzer in Olen, Nieuwjaarsreceptie West-Vlaamse provincie (Wereldhuis).
Wil je deze hoopgevende beelden tonen aan mensen uit je omgeving of organisatie, neem dan contact op met ons secretariaat in Brugge (tel. Chris Deleu – 050-356958)!
Terug in België na 8 jaar!
Thomas Deleu, projectleider en initiatiefnemer van CT keerde onlangs na 8 jaar met zijn gezin terug naar België. Het was/is behoorlijk zwaar om het werk en het leven in Bosnië over te dragen. Er was een aangrijpend afscheidsfeest en een mooi erkenningscertificaat van de lokale burgemeester, Camil Durakovic. Thomas is blij met de 3 lokale medewerkers die verantwoordelijkheid dragen voor de voortzetting van het project. Hij superviseert en coacht de Bosnische collega’s en wil zijn expertise hier in Vlaanderen inzetten voor vluchtelingen in opvangcentra.
Wie zijn de lokale medewerkers en wie traint hen?
 • Mladen Kojic (°1985) : verzorgt de workshops beeldende therapie en is lokaal projectleider. Hij wordt gesuperviseerd door Anne van den Ouwelant uit Nederland (therapy en trauma support – zie http://annes.eu/
 • Zdravko Nikolic (°1985) : verzorgt de workshops muziektherapie en wordt begeleid door Thomas en andere muziektherapeuten.
 • Mirela Badurina (psychotherapeute in Sarajevo), verzorgt sinds jaren regelmatige intervisiesessies
Days of Srebrenica
Zoals elk jaar was Crea Thera nadrukkelijk aanwezig op het jaarlijkse cultuurfestival ‘Days of Srebrenica’ dat onlangs plaats vond. Er was een tentoonstelling met mandala’s, een CD met 6 door de kinderen gemaakte songs werd gereleaset, concerten werden gegeven en er was een muziektheaterstuk.
Prachtige impressies daarvan vind je op de facebookpagina van Crea Thera.
Hartverwarmend filmdocument ‘Srebrenica : sources of life’
Eind vorig jaar realiseerde de Antwerpse cameravrouw Habiba Boumaâza een mooi filmdocument ter promotie van het werk van Crea Thera. https://www.youtube.com/watch?v=Hy1yWmuCrdU
Zaterdag 2 juli : Crea Thera feest in Brugge
Kom naar het Crea Thera tuinfeest in Sint-Kruis (Brugge) op zaterdag 2 juli. Eten, gesprekken, vuur en muziek, veel muziek. Vanaf 17 u

– vooraf telefonisch afspreken (050-356958 ofwel 0493-108920) is noodzakelijk
Schenken
Schenkgeld maakt dingen mogelijk en geeft vertrouwen aan mensen die het beste van zichzelf willen inzetten voor anderen. Dat is wat er gebeurt met de financiële en materiële steun van onze Vriendenkring. Dat waren in 2015 : 92 particulieren, 7 organisaties, Stichting Helias, Stad Brugge, de werkgroep Solidariteit van het PZ Duffel en vooral de provincie West-Vlaanderen (Wereldhuis). Ook voor de komende 3 jaar doen we een beroep op deze mensen en op jou. Schenk een maandelijkse of eenmalige bijdrage
 • Voor het project ‘Srebrenica : Sources of life’
   
  nr BE34 5230 8029 8190
  (Triodos bank – BIC : TRIOBEBB)
  met vermelding van ‘sources of life’
 
 • Voor het project Creative therapies in Bosnia-Herzegovina : destigmatising mental health care – 2016-2019
   
  kan je – belastingaftrekbaar – storten
  op rekening BE10 0000 0000 0404 (=IBAN)
  BIC: BPOTBEB1
  van de Koning Boudewijnstichting
  met vermelding van uitsluitend :  128/2865/00036
Muziekworkshops met jonge vluchtelingen in Vlaanderen : een nieuwe wending voor Crea Thera?
Crea Thera wil graag werken met vluchtelingen in opvangcentra in Vlaanderen.  De kennis en ervaring opgedaan in het verre Srebrenica zijn goed inzetbaar binnen het opvang- en begeleidingswerk met vluchtelingen (kinderen en jongeren) .
De inzet van laagdrempelige muziektherapeutische activiteiten (in groep en/of individueel) is een verrijking voor de mensen die leven in deze centra. Sinds kort is muziektherapeut en initiatiefnemer van Crea Thera Thomas Deleu begonnen met het geven van sessies aan kinderen en volwassenen in het noodopvangcentrum van Sijsele. In de sessies wordt er gewerkt aan groepscohesie, spelplezier, leren luisteren, structuur ervaren, relaxatie, ontmoeting … Basale dingen die deze mensen wat steun geven in hun dagelijkse leven.
Wil je deze impuls mee helpen realiseren. Neem dan contact op met Thomas (0493-108920)
Foto`s zijn gemaakt door Jurgen Augusteins
Nieuwsbrief Lente 2015
NIEUWSBRIEF LENTE 2014 
Newsletter 2013       Newsletter 2012           
News Letter page 1
News Letter 2012 page 1
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s